Jac van den Oord heeft het nieuwe Milieukeur-certificaat in ontvangst mogen nemen. Milieukeur is een keurmerk met milieu als belangrijkste aandachtspunt. Het staat voor productie waarbij onder andere een sterk verminderde hoeveelheid bestrijdingsmiddelen en kunstmest worden gebruikt. Tevens is het middelenpakket sterk uitgekleed: middelen met een hevige milieu-impact zijn niet toegestaan. De onder Milieukeur geteelde producten zijn daardoor aantoonbaar milieuvriendelijker dan de producten uit reguliere teelten. Ook is er binnen dit certificeringsschema aandacht voor bijvoorbeeld biodiversiteit, natuur en landschap en arbeidsomstandigheden.

Verantwoord ondernemen is iets wat bij Jac van den Oord al vele jaren hoog op de agenda staat en wat o.a. tot stand komt door deze certificering. Een groot deel van de door ons verhandelde producten voldoet aan deze norm. Milieukeur-gecertificeerde aardappelen zijn bij Jac van den Oord verkrijgbaar onder het Natubalans-merk. Natubalans, natuurlijk de lekkerste aardappel! Wilt u meer weten over de kwaliteitsmanagementsystemen van Jac van den Oord? Kijk dan op de pagina ‘Kwaliteitszorg’.

Certificaat downloaden?

Heeft u voor uw kwaliteitmanagementsysteem een kopie nodig van ons actuele certificaat? Klik hier om een kopie te downloaden.

Jac van den Oord is wederom gecertificeerd voor Milieukeur