ALGEMENE VOORWAARDEN

Op onze overeenkomsten en aanbiedingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing die zijn vastgesteld door de Vereniging ter Behartiging van den Nederlandschen Aardappelhandel (V.B.N.A.) en de Vereniging van Nederlandse Exporteurs van Aardappelen (VENEXA). Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage op 15 juli 1986.

Middels onderstaande link kunt u deze algemene voorwaarden downloaden in PDF-formaat. U dient hiervoor wel over het programma Adobe Acrobat Reader te beschikken.

Algemene Voorwaarden van Jac van den Oord Potatoes